Ochrana spotřebitele proti lichvářům

10.01.2014 15:24

 

Nově jste také chráněni před lichváři. Kdo se ve smlouvě zaváže k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, může se domáhat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, a to ve lhůtě do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Podmínkou ovšem je, aby strana, která pociťuje příkoří, nebyla o nevýhodnosti smlouvy informována, naopak druhá strana se obohacovala na té znevýhodněné s plným vědomím.