Ochrana věřitelů v novém občanském zákoníku

14.10.2013 12:27

 

I když do platnosti nového občanského zákoníku zbývá zhruba několik měsíců, je nanejvýš vhodné se seznámit s nejzásadnější novinkou začleněnou do zákoníku. Tou je ochrana třetích osob, zejména věřitelů (§ 731–734, zákon č. 89/2012 Sb.). 

 

·                                 I nadále bude platit, že věřitel může požadovat splacení svého dluhu ze společného jmění manželů, i když dluh udělal jen jeden z nich v době, kdy měli veškerý majetek společný.

Připravte se však na revoluční novinku – manžel, který o zadlužování svého partnera nevěděl, se může proti dluhu ohradit. V současnosti platí, že i pro dluh jen jednoho z manželů může být postižen veškerý jejich společný majetek. „Nově bude platit, že pokud manžel včas projeví nesouhlas s manželovým dluhem, o kterém nevěděl, nebude postiženo celé společné jmění, ale jen ta jeho část odpovídající vypořádacímu podílu dlužníka,“ 

 

·                                 Pokud se jeden z manželů zadluží v době do šesti měsíců od zúžení společného jmění manželů smlouvou, nebo rozhodnutím soudu, může věřitel požadovat splacení dluhu ze všeho, co bylo součástí společného jmění manželů ještě před jeho zúžením.

·                                 Pokud se úprava společného jmění manželů (smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu) dotkne práv třetí osoby, nebude vůči věřitelům účinná. Zákon jim konkrétně umožňuje vstoupit do vypořádání majetku.