Oddlužení a exekuce mne mine?

16.01.2017 00:00

Podáním insolvenčního návrhu a tím zahájením nsolvenční řízení a následným povolením oddlužení se exekuční řízení a účinky exekučních příkazů přerušují. V případě úspěšného oddlužení po pěti letech, je exekuce ukončena, ale v případě konkursu nebo zamítnutí povolení oddlužení, je v exekučním řízení dále pokračováno.