Oddlužení exekuce!

14.09.2013 09:54

 

Pokud jste dlužníkem a soud již zahájil insolvenční řízení, tak věřitelé, kterým peníze dlužíte již nemohou prostřednictvím exekutora vymáhat peníze nebo majetek touto cestou. Pokud na vás byla uvalena exekuce ještě před tím, než začalo insolvenční řízení, tak se všechny exekuce zastavují a vše je projednáváno u soudu.

Ve chvíli, kdy dlužník doloží všechny potřebné dokumenty, které jsou potřeba k prokázání dluhů, tak se nejen dlužník, ale i všichni věřitelé stávají účastníky insolvenčního řízení. Oddlužení ale samozřejmě musí soud povolit.

U soudu musí být prokazatelné, že dlužník není schopen kvůli své finanční situaci dluhy platit, nesmí se jednat o nezájem dluhy platit. Pokud následně soud povolí oddlužení, tak se celá exekuce ruší a peníze jsou vymáhány nařízením soudu o tom, jak má být oddlužení provedeno. Nejen, že je oddlužení velice zdlouhavý proces, ale především jde o velice přísně projednávané soudní řízení. Během insolvenčního řízení na celý průběh a na dlužnou osobu dohlíží insolvenční správce,který byl do své funkce ustanoven Ministerstvem spravedlnosti