Oddlužení nelze provést v případě:

29.05.2013 10:28

 

V případě návrhu na povolení oddlužení však nesmí být shledán u dlužníka tzv. nepoctivý záměr. Znamená to, že v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení neproběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením dlužníka pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy např. krádež, podvod, pojistný podvod, poškození věřitele, krácení daně, padělání a pozměňování peněz. Dále platí, že u dlužníka nesmí být shledán lehkovážný nebo nedbalý přístup k oddlužení (například, že by přes opakované výzvy soudu nesplnil své povinnosti v insolvenčním řízení) nebo že se jedná o osobu, která insolvenční návrh podává opakovaně a návrh není opakovaně povolen. Ve všech uvedených případech by soud takový návrh zamítl a rozhodl o konkursu.