Oddlužení OSVČ a dluhů z podnikání

09.02.2014 12:23

 

Novela zákona nyní umožňuje oddlužení OSVČ a to i s dluhy z podnikání. Povinností však i nadále zůstává nutnost pro OSVČ kontaktovat věřitele, který půjčku na podnikání poskytl a vyžádat jeho souhlas s tím, že budou jeho pohledávky uvedeny do insolvenčního návrhu a následně uspokojeny pouze v částečné výši v závislosti na výši čistého měsíčního příjmu OSVČ a celkové výši všech nezajištěných dluhů (a dalších podmínek stanovených v IZ) v rámci oddlužení OSVČ.