Oddlužení typu „správa pohledávek"

28.07.2014 17:36

 

Lze říci, že oddlužení typu „správa pohledávek“ parazituje na pojmu oddlužení, který je

spojen se zákonem o insolvenci a jako takový nabízí lidem, kteří projdou pětiletým

insolvenčním řízením a splatí minimálně 30 % svých dluhů, osvobození od placení jejich

zbylé části. Oddlužení typu „správy pohledávek“  nemá s insolvenčním řízením nic

společného a nemá pro dlužníka výše popsané účinky. Jedná se o takový typ služby, která

funguje na principu pouhého převzetí správy dlužníkových závazků. 

 

Během správy dlužníkových závazků má společnost zajišťovat komunikaci

s věřitelem, příp. vyjadřovat se jménem dlužníka k probíhajícím soudním a rozhodčím

řízením. Mezi nejčastější typy úkonů, které by  společnost měla zajišťovat, tak

patří např.:

- vyjednávání s věřiteli o splátkovém kalendáři

- podpis dohody o uznání dluhu

- podání odporu proti platebnímu rozkazu

- sepsání vyjádření k rozhodčímu řízení