Odměna insolvenčního správce - oddlužení

08.01.2014 19:48

 

Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty z výtěžku zpeněžení a zároveň i ze zpeněžení zajištěného majetku. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je výše odměny 750,- Kč + 150,- Kč náhrada hotových výdajů za každý započatý měsíc plnění. Je- li insolvenční správce plátcem DPH, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů i částka odpovídající této dani.