Osobní bankrot není pro každého!!

03.09.2015 10:01

Přestože je osobní bankrot určen pro lidi předlužené, bez peněz zažádat o oddlužení nemůžete. Soudy velice pečlivě zkoumají příjmovou situaci a bankrot schválí jedině v tom případě, že výše vašich příjmů odpovídá tomu, že minimálně těch zmíněných 30% dluhů zaplatite + odměnu insolvenčního správce.

 

Výše příjmů bývá častým problémem. Řešení přesto existuje. Dlužníku může pomoci někdo z přátel nebo příbuzných, potvrdí-li mu s ověřeným podpisem finanční dar, jehož výše dokryje chybějící část výdělku.  Dárce na sebe nepřebírá zodpovědnost za dlužníka.  Dárce není ručitelem!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Konzultace ZDARMA!!!  Neváhejte se na nás obrátit!!!

 

Tento krok by měl využít naprosto každý, kdo potřebuje pomoci a kdo si neví rady s tím, jak jinak postupovat.