Osobní bankrot – nový začátek!

19.05.2015 10:05

Osobní bankrot neboli oddlužení je způsob zbavení se dluhů, které dlužník nezvládá splácet. Umožňuje za určitých podmínek splatit pouze 30 % dluhů, vyhnout se tak exekuci a dalšímu narůstáním úroků. Institut oddlužení je určen pro osoby, které mají dluhy minimálně u dvou věřitelů a jejich peněžité závazky jsou po dobu délší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Tyto osoby nesmí být v posledních 5 letech pravomocně odsouzeny za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Je-li příjem použitelný pro oddlužení příliš nízký, osobní bankrot lze vyhlásit i s pomocí třetí osoby.

Využijte tedy možnosti obrátit se na odborníky, a vyřešte své problémy nejlepší legální a rozumnou cestou.