Podmínky pro Oddlužení ( tzv osobní bankrot)?

30.11.2014 10:18

 

            -         mít pravidelný příjem

 

-         musíte být schopen uhradit v oddlužení minimálně 30% z celkové výše nezajištěných závazků

 

-          jste v prokazatelném úpadku nebo v hrozícím úpadku.

 

-          dlužíte více věřitelům.

 

-          jste v prodlení více jak 30 dnů, nebo toto prodlení reálně hrozí.

 

-          nesmíte být odsouzen za trestní čin majetkové či hospodářské povahy

 

-          můžete být podnikatelem

 

-          nemít závazky z podnikatelské činnosti . (Lze povolit za předpokladu, že dluhy z podnikání jsou oproti všem dluhům nízké (cca 20 % z celkové výše dluhu.  Ovšem rozhodnutí je zcela na soudu). 

 

-          jestliže dluhy vznikly za dobu trvání manželství, doporučujeme vyhlásit osobní bankrot manželů.

 

-          musíte přiznat všechny své závazky

 

 

Jestliže podmínky oddlužení splňujete, pak je oddlužení pro vás tím nejlepším řešením.  Délka procesu je u každého případu individuální. 

 

 

Naším cílem je zbavit Vás starostí a vyřešit Vaši špatnou finanční situaci.

Využijte naší první bezplatné konzultace, abyste zjistili, zda právě pro Vás je oddlužení (tzv. osobní bankrot)  tím nejlepším řešením.

 

Co od Vás budeme potřebovat?

 

·                      doklady všech Vašich dluhů (poslední upomínky, potvrzení od věřitelů, uznání dluhu…)

·                       seznam Vašeho majetku (nemovitosti, automobil, nábytek, větší elektrospotřebiče..)

·                      doklady o výši Vašich příjmů za poslední 3 roky (potvrzení o příjmu, daňová přiznání)

a další…..