Pokud mé dluhy plynou z podnikání, mohu využít oddlužení?

14.06.2013 19:51

 

Oddlužení dle ins. zákona je určena fyzickým osobám nepodnikatelům. Má-li dlužník dluhy z podnikání, nelze využít institutu oddlužení. Ovšem soudní praxe je však taková, že v řadě případů soud akceptuje dluhy z podnikání v nepatrné výši.