Postup při zablokování z účtu v bance

14.03.2014 10:54

 

Při exekuci z bankovního účtu dochází k celé řadě nejasností. Nejčastěji je blokován celý účet, anebo zůstává zablokován i po uhrazení dluhu.

Exekuce nebo výkon rozhodnutí je celkem rychlý způsob, jak se oprávněný (ten komu je dluženo) může domoci uspokojení své pohledávky, když povinný (ten kdo má něco plnit) neplní dobrovolně. O celém průběhu exekučního řízení by se dalo rozepsat velmi obsáhlým způsobem, takže jen stručně.

Soud přitom obvykle neprovádí slyšení povinného (až na výjimky stanovené zákonem) a neověřuje pravdivost tvrzení oprávněného. Po nařízení nejdříve dochází k blokaci majetku a doručení oprávněnému a teprve poté se doručuje povinnému. Po doručení má povinný právo na odvolání, v případě, že se neodvolá, dluh i způsob vedení exekuce uznává, usnesení nabude právní moci a soud, případně exekutor dá příkaz k odeslání zadržovaných peněz oprávněnému nebo podnikne kroky k zpeněžení zabaveného majetku.

 

 

Banka vám musí vyplatit přes 6000 Kč na základní životní potřeby

Dle aktuálního znění o.s.ř. (§ 304b o.s.ř.) má povinný právo na vyplacení dvojnásobku životního minima jednotlivce dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 110/2006 Sb. o životním minimu). Tato částka je ve výši 6252 Kč (životní minimum jednotlivce je dle uvedeného zákona 3126 Kč). Bylo-li postiženo více účtů povinného u jednoho peněžního ústavu, lze tuto částku vyplatit jen z jednoho účtu. Výplatu těchto peněz oznámí peněžní ústav soudu (exekutorovi).

V praxi často dochází k následující situaci. Na účtu je zůstatek 20 000 Kč, exekuce je vedena pro celkovou částku 17 000 Kč. Celý dluh by mohl být uhrazen. Ale peněžní ústav v souladu se shora uvedeným paragrafem ponechá částku 6252 Kč nezablokovanou pro případnou výplatu povinnému. Takže dojde k zablokování a případnému odeslání částky ve výši 13 748 Kč. Zbývá doplatit 3252 Kč. Zde se postup liší dle peněžních ústavů, některé po dohodě s povinným odešlou zbytek pohledávky, ponechají na účtu 3000 Kč. Některé trvají na zanechání této částky a zbytek odešlou z případné další platby, která na účet přijde (může jít samozřejmě i o vklad hotovosti).