Potřebné doklady ke zpracování insolvenčního návrhu?

20.10.2014 10:05

 

-         Dokumenty prokazujících existenci závazků (např.  úvěrová smlouva, upomínka, soudní rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, exekuční příkaz)

-         Potvrzení příjmu dlužníka za poslední 3 roky i současný příjem ( např. potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů,  nebo z Úřadu práce, OSSZ, důchodové výměry, daňová přiznání)

-         Kopie současné pracovní smlouvy

-         Výpis z trestního rejstříku

-         Rozhodnutí soudu o výživném

 

 

A další dle potřeby každého případu.