Pozor, v jedné věci lze provést i několik druhů exekuce zároveň!

15.03.2014 10:59

 

I toto bývá pravidlem a pro každou exekuci je vydán zvláštní exekuční příkaz. Exekuce může být provedena srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění. Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky, lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů. O nákladech exekuce je pak rozhodnuto v samostatném příkazu k úhradě nákladů exekuce a tyto náklady se promítají do již nařízené exekuce.