Práva Exekutorů?

17.10.2014 09:56

 

Většina dlužníků nezná práva exekutorů!  Pak s první exekucí přijde šok!

 

Exekutor má ze zákona právo vniknout do bytu i bez účasti majitele nebo nájemce bytu.  Exekutor si může otevřít byt sám a vykonat prohlídku, bez přítomnosti majitele nebo nájemníka. Zabavit exekutor může veškeré vybavení domácnosti, kde se dlužník nachází.  Dlužníka neochrání nahlášení trvalého bydliště na MěÚ.

 Exekutor může provést exekuci:

- srážkou ze mzdy a i jiných příjmů
- zablokování účtu a i jiných peněžitých institucích
- prodej nemovitostí v dražbě
- prodej movitých věcí v dražbě
 
Proto řešte včas své dluhy!