Předmanželská smlouva vás před dluhy neochrání!

18.01.2014 10:50

 

Manželé mohou být rovněž velmi nepříjemně zaskočeni další skutečností. Nový občanský zákoník jim dává široký prostor pro úpravu majetkového režimu manželů.

Ovšem novela exekučního řádu stanoví, že pro účely exekuce se za majetek patřící do společného jmění považuje také majetek, který není součástí společného jmění manželů jen proto, že:

·                         bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo byl zúžen jeho stávající rozsah

·                         nebo byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů

·                         nebo byl ujednán režim oddělených jmění

·                         nebo byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku.

„Jinými slovy, pokud například manželé budou předpokládat, že je před odpovědností za dluhy druhého z manželů ochrání předmanželská smlouva, ve které si stanovili oddělené hospodaření, tak v případě exekuce zjistí, že pro tyto účely je smlouva jen bezcenný cár papíru.