Reorganizace?

03.07.2013 09:13

 

 

Reorganizace je určena pro velké dlužníky - podnikatele. Základním principeme reorganizece je dosažení vyššího uspokojení oproti konkursu za současného zachování podniku.