Stížností a žádost o pomoc, v souvislosti s jednáním exekutora Tomáše Vrány.

11.09.2014 14:11

Vzkaz Exekutorského úřadu!

Přes 110 emailů a 12 dopisů, dohromady přes 120 stížností a žádostí o pomoc,v souvislosti s jednáním exekutora Tomáše Vrány.
 

 

Písemné vyjádření -  Exekutorský úřad Přerov:

 

"Exekutorský úřad Přerov soudního exekutora Tomáše Vrány je instituce fungující dle zákonného vymezení obsaženého v exekučním řádu. Jako takový podléhá exekutorský úřad velmi přísné kontrole a dohledu, který nad ním vykonávají Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Exekutorská komora České republiky a předsedové soudů, u nichž byly nařízeny exekuce vedené exekutorským úřadem, a soudů, v jejichž obvodu exekutor působí. Kárným orgánem pro soudního exekutora je senát Nejvyššího správního soudu České republiky. Exekutorský úřad se tedy ze své činnosti zpovídá kontrolním a kárným orgánům a nikoliv sdělovacím prostředkům, které často informují o exekuční problematice zkresleně, bez bližší znalosti věci a tendenčně, čímž výrazně poškozují nejen dobré jméno Exekutorského úřadu Přerov, ale i ostatních soudních exekutorů. Právě z těchto důvodů vede v současné době Exekutorský úřad Přerov právní spor s televizí Nova, která nedávno odvysílala reportáž, jíž byl exekutorský úřad velmi výrazně poškozen. Exekutorský úřad Přerov je seriózní institucí, jejíchž služeb využívá mnoho věřitelů v České republice. Svou činnost vykonává na nejvyšší možné profesionální úrovni a důsledně používá všechny zákonem dané možnosti k vymožení exekuované pohledávky, tedy i tzv. mobiliární exekuce, které jsou i pod vlivem médií často předmětem kritiky ze strany široké veřejnosti, jež však vyplývá zejména z neznalosti právní úpravy."