V jakých případech je řešením rozvod?

17.07.2014 12:46

 

Rozvod by měl následovat především v situacích, kdy jeden z manželů opakovaně bez vědomí druhého přijímá závazky, které nejsou v možnostech rodiny

Protože rozvodem zaniká společné jmění manželů, exekutor může postihnout jen majetek, který byl součástí společného jmění. To se však týká jen závazků, pod kterými je podepsán jeden z manželů. Pokud závazek podepsali oba manželé, pak může exekutor postihnout nejen společné jmění, ale i výlučný majetek obou z nich. 


Pokud však jsou pod závazkem podepsáni oba manželé, pak věřitel může dluh vymáhat po kterémkoliv z manželů i po rozvodu!