V případě, že dlužník má exekuce, jsou tyto exekuce pozastaveny.

29.05.2013 10:05