Varování před podvody - Oddlužení!

03.06.2015 09:47

Vyvarujte se  před využíváním služeb prostřednictvím obchodních zástupců v terénu! Uvědomte si, že neúspěšně podaný Osobní bankrot je velkým zásahem do Vašeho života a je třeba k výběru poradenské firmy pečlivě uvážit, komu vypracování osobního bankrotu svěříte. 

 

Dodržujte následující pokyny:

1) Společnosti, které nabízejí zpracování Osobního bankrotu musí být k zastižení na úředně ohlášené adrese. 

2) Kvalitní zpracování Osobního bankrotu je složitou záležitostí, nápadně nízká cena za služby naznačuje případnou neodbornost. Neodborné zpracování později může definitivně uzavřít cestu k oddlužení!

3) Vyhlášení Osobního bankrotu nedoporučujeme svěřovat firmám, agenturám, které jednají s klienty v restauracích, hospodách, či jiných veřejných prostorách.