Za jakých podmínek lze oddlužení povolit?

13.05.2015 12:06
Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze důvodně očekávat, že nezajištění věřitelé budou uspokojení  alespoň 30 % svých pohledávek po dobu 5let.

 

Podmínky oddlužení tzv. osobní bankrot:

 

  1. První podmínkou  je mít více věřitelů (tj. nejméně dva). 
  2. Peněžité závazky musí být po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.
  3. Dlužník musí mít dostatečný příjem, aby byl schopen v průběhu 5 let zaplatit alespoň 30% ze svých nezajištěných dluhů. Pokud dlužník nemá dostatečný příjem na splnění této podmínky, poradíme jak splnit tuto podmínku, aby povolení oddlužení proběhlo úspěšně.
  4. Váš rejstřík trestů musí být „čistý“. Pokud ale máte trest např. za neplacení výživného, řízení motorových vozidel, atd. pak tento záznam pro insolvenční řízení není překážkou.

 

 

Jednotlivé podmínky osobního bankrotu mají ale,  proto se obraťte na nás, kteří mají s podáváním návrhů na povolení oddlužení několikaletou zkušenost.