Zamítnuté insolvenční návrhy?

07.10.2013 09:33

 

Velmi často je návrh na osobní bankrot zamítnutý z hlediska špatného vyplnění či nesplnění podmínek.

 

Návrh na povolení oddlužení soud zamítne, pokud je nepoctivý, dále pokud hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, činila méně než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním vysloví souhlas. Návrh bude též zamítnut, pokud má dlužník lehkomyslný nebo nedbalý přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení.

 

 

Nejedná se však jen o ledajaký dokument, který stačí v rychlosti vyplnit a podat na příslušný insolvenční soud. I malé pochybení, špatné vyplnění Vás může připravit o možnost schválení, uznání osobního bankrotu. Rozhodně je na místě nic neponechat náhodě a obrátit se na fundované odborníky, kteří Vám pomohou s vyplněním a podáním insolvenčního návrhu.

Kromě toho, investice se Vám rozhodně vyplatí.