Archiv článků

Hlavní výhody osobního bankrotu

03.06.2013 13:31
  Díky oddlužení se již nemusíte bát věřitelů, exekutorů a vymahačů - nikdo z nich na Vás totiž již nebude moct, neboť jste po celou dobu pod ochranou soudu. Můžete tak beze strachu chodit do práce a užívat si bezpečí domova - zákon a soud nad Vámi totiž drží ochrannou...

Oddlužení nelze provést v případě:

29.05.2013 10:28
  V případě návrhu na povolení oddlužení však nesmí být shledán u dlužníka tzv. nepoctivý záměr. Znamená to, že v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení neproběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením dlužníka pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy...

Nestačíte splácet a máte dluhy u více věřitelů nebo je hodnota vašeho majetku nižší než součet všech vašich dluhů? Pokud jste odpověděli „ANO“, můžete být v úpadku a návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat někdo z vašich věřitelů na vás nebo pří

29.05.2013 10:26
  V dnešní době se do úpadku může dostat téměř každý. Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1.1.2008, může být v úpadku téměř kdokoliv – podnikatel, občan, obchodní společnost, státní podnik, družstvo atd. Tento zákon není možno uplatnit vůči státu, ČNB, VZP, OSSZ, FÚ, zdravotním...

Jaké jsou povinnosti dlužníka v insolvenci

29.05.2013 10:26
  vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat, nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám...

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

29.05.2013 10:20
  V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře hradí dlužník věřiteli po dobu 5 let měsíčně ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí uspokojeny přednostní pohledávky. Dlužník po dobu plnění oddlužení sám disponuje se svými příjmy, se kterými však...

Jak dlužník dosáhne osvobození od zbytku dluhů v oddlužení

29.05.2013 10:15
  Pokud dlužník řádně a včas splní podmínky schváleného oddlužení, osvobodí ho soud, na základě jeho návrhu, od zůstatku nesplacených závazků, které byly přihlášeny do oddlužení, ale také od závazků, které do oddlužení přihlášeny nebyly, přestože přihlášeny být mohly. Toto zproštění se však...

V případě, že dlužník má exekuce, jsou tyto exekuce pozastaveny.

29.05.2013 10:05

Desítky tisíc důchodců se už nikdy nevyhrabou z dluhů

28.05.2013 22:36
    Exekuce postihly už na sedmdesát tisíc důchodců. Mnozí se z dluhů nikdy nevyhrabou. I když stovkám z nich soudy povolily osobní bankrot, aby jim pomohly větší část závazků smazat.

Nová éra vymáhání pohledávek

26.05.2013 19:01
  Nová éra ve vymáhání pohledávek v ČR: Vymáhání pohledávek v ČR probíhá prostřednictvím anonymních firem v zahraničí. V obchodu s pohledávkami dominují zahraniční firmy, které nemají průhledné hospodaření, ani vlastníky. Firmy mohou být spoluvlastněny exekutory,...

Exekuce na cizí majetek se stala řízeným businessem!

25.05.2013 18:59
  Největším fenoménem v roce 2012 jsou řízené exekuce na majetek osob blízkých dlužníka! Je třeba si uvědomit, že exekutorovi stačí pouze domněnka, že dlužník byl přítomen na adrese rodinného příslušníka, kamaráda, pronajímatele bytu a díky laxnímu zákonu si může odůvodnit vstup do...
Záznamy: 451 - 460 ze 461
<< 43 | 44 | 45 | 46 | 47 >>